Strona główna sitemap Kontakt PW Elka IT 
Courses
 

Education is the best provision for old age.

Aristotle

Sieci Wielousługowe

Wykłady:

Materiały nie są publicznie dostępne. Podaj hasło dostępu:


Streszczenie

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką i zasadą działania obecnie eksploatowanych i będących w fazie opracowywania sieci komputerowych bazujących na protokole IP (Internet Protocol), w tym sieci wielo-usługowych.

W szczególności, zostaną omówione kierunki rozwoju sieci komputerowych (w tym sieci Internet),
 • charakterystyka aplikacji użytkowników (aplikacje VoIP, WWW, wideo, itd.),
 • prace standaryzacyjne prowadzone w ramach IETF i ITU,
 • podstawowe architektury sieciowe TCP/IP i OSI,
 • zaawansowane architektury sieciowe DiffServ (Differentiated Services) i IntServ (Integrated Services),
  ogólne zasady działania protokołów telekomunikacyjnych wraz z charakterystyką mechanizmów dla sterowania przepływem informacji,
 • ważniejsze protokoły telekomunikacyjne warstwy łącza danych (HDLC),
 • warstwy sieci (ATM - Asynchronous Transfer Mode, IP) i warstwy transportowej (TCP - Transport Control Protocol),
 • współpraca pomiędzy różnymi sieciami z wykorzystaniem protokołu IP (wersji 4 i wersji 6).

Ponadto, szczegółowo zostaną przedstawione aktualnie testowane architektury wraz z omówieniem ważniejszych mechanizmów (na poziomie pakietów i poziomie wywołań) dla sieci wielo-usługowej dla przypadku pojedynczej domeny IP (architektura AQUILA) i w przypadku struktury wielo-domenowej obejmującej różne techniki sieciowe (architektura EuQoS - End-to-end Quality of Service).

Treść wykładu

Przedmiot obejmuje omówienie następujących zagadnień:
Przedstawienie ogólnej charakterystyki sieci teleinformatycznych (komputerowych), w tym aspekty dla sieci wielowusługowych
 • Typy aplikacji użytkowników i wymagania na przekaz informacji przez sieć
 • Własności techniki komutacji pakietów, wady i zalety
 • Charakterystyka ważniejszych technik sieciowych dla realizacji sieci dostępowych i szkietetowych
 • Koncepcja sieci wielo-usługowej oparta na definicji usług sieciowych

  Podstawowe architektury sieciowe
  • Model OSI
  • Model TCP/IP

  Zasady działania protokołów telekomunikacyjnych:
  • Systemy sterowania przepływem danych
  • Protokoły typu Stop&Wait, Go_Back_N, selektywne powtarzanie
  • Sprawność działania protokołów

  Omówienie ważniejszych technik sieciowych wraz z protokołami i istotnymi algorytmami:
  • Technika ATM
  • Technika IP v.4 i v.6 (w tym IP QoS)
  • MPLS
  • Zagadnienia współpracy pomiędzy sieciami, w tym protokół BGP (Border Gateway Protocol)
  • Działanie protokołu TCP/UDP warstwy transportowej
  • Architektura AQUILA oparta na koncepcji DiffServ
  • Architektura EuQoS (End-to-End QoS) dla sieci wielo-domenowych realizowanych w oparciu o różne techniki
Sieci Wielousługowe