Strona główna sitemap Kontakt PW Elka IT
Current Projects
Past Projects
 

The best way to predict the future is to invent it.

Alan Kay

RPMA.01.02.00-14-5780/16

RPMA.01.02.00-14-5780/16Zespół AAI realizuje projekt RPMA.01.02.00-14-5780/16, "Inteligentny system pomiarów parametrów środowiskowych wraz z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest budowa platformy ISPA, samoorganizującej się platformy czujników monitorujących środowisko wewnątrz i na zewnątrz budynków. Platformę cechuje otwartość, szybki czas wdrożenia, elastyczność i samoorganizowalność. Partnerami projektu są: 1) firma SOFTWARELY Sp. z o.o. (lider projektu), 2) Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej odpowiedzialny za optymalizację działania samoorganizującej się sieci MESH oraz 3) odpowiadający za kwestie środowiskowe Wydział Biologii Uniwersytety Warszawskiego. Dofinansowanie projektu wynosi: 3 503 903,42 PLN

PL-LAB 2020