Strona główna sitemap Kontakt PW Elka IT 
Courses
 

Education is the best provision for old age.

Aristotle

Bezprzewodowe Sieci Dostępowe

Prowadzący:

  dr hab. inż. Andrzej Bęben

Termin wykładu:

 • piątek, godz. 12.15-14.00
 • sala 6

Strona przedmiotu w systemie ERES

Wykłady:

Materiały nie są publicznie dostępne. Podaj hasło dostępu:

Streszczenie

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnymi technikami stosowanymi do budowy bezprzewodowych sieci dostępowych takich jak bezprzewodowe sieci lokalne (IEEE 802.11) oraz bezprzewodowe sieci WiMAX (IEEE 802.16).
W ramach wykładu zostaną omówione architektury sieci, protokoły dostępu do medium transmisyjnego, oferowane usługi, kierunki ewolucji bezprzewodowych sieci dostępowych oraz stan standaryzacji.
Ponadto, w ramach wykładu zostaną przedstawione metody analizy efektywności przekazu ruchu w omawianych technikach.

Treść wykładu:

Wprowadzenie (4h)
 • Charakterystyka sieci bezprzewodowych
 • Ewolucja bezprzewodowych sieci dostępowych: HIPERLAN, HIPERLAN2 (WATM), WLAN, WIMAX, WLL, ...)
Bezprzewodowe sieci lokalne IEEE 802.11 (16 h)
 • Wprowadzenie (4h)
 • architektura sieci
 • warstwa fizyczna
 • protokoły dostępu do medium transmisyjnego (PCF, DCF, HCCA, EDCA)
Bezprzewodowe sieci lokalne - tryb strukturalny (6h)
 • Analiza pojemności sieci IEEE 802.11 (2h)
 • Metody realizacji usług sieciowych (4h):
  • Scentralizowane
  • Rozproszone
Bezprzewodowe sieci lokalne - tryb ad hoc (6h)
 • Algorytmy rutingu ad hoc dla sieci IEEE 802.11 (3h)
 • Analiza pojemności sieci ad hoc (3h)
Bezprzewodowe sieci IEEE 802.16 (10h)
 • Wprowadzenie (4h)
  • architektura sieci
  • usługi sieciowe
  • warstwa fizyczna
  • mechanizmy dostępu do medium transmisyjnego
 • Analiza efektywności usług sieciowych (6h)
Kierunki rozwoju bezprzewodowych sieci dostępowych (2h)


Bezprzewodowe Sieci Dostępowe