Strona główna sitemap Kontakt PW Elka IT 
Courses
 

Education is the best provision for old age.

Aristotle

Metody symulacyjne w telekomunikacji

Wykłady:

Materiały nie są publicznie dostępne. Podaj hasło dostępu:


Streszczenie

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z metodami symulacji systemów i sieci w telekomunikacji.
Badania symulacyjne stanowią obecnie niezwykle ważny element poznawczy zrozumienia działania systemów i sieci telekomunikacyjnych.
Pozwalają one na przeprowadzanie eksperymentów dotyczących takich zagadnień jak poprawność działania, efektywność, skalowalność itd.
W szczególności będą omawiane takie zagadnienia jak: definiowanie modeli symulacyjnych, przygotowanie programu symulacyjnego, przygotowanie eksperymentów symulacyjnych, zbieranie i analiza statystyczna wyników symulacji.
Studenci powinni umieć samodzielnie stworzyć oprogramowanie symulacyjne dla w miarę prostych systemów telekomunikacyjnych i umieć korzystać z profesjonalnych pakietów symulacyjnych takich jak OPNET czy też ns-2.
Zdobyta wiedza w zakresie symulacji systemów telekomunikacyjnych powinna umożliwić studentom na wnikliwe analizowanie różnych zagadnień z obszaru telekomunikacji.
W szczególności, w oparciu o tę wiedzę, studenci będą mogli skutecznie wykonywać projekty w ramach innych przedmiotów telekomunikacyjnych oraz prac inżynierskich i magisterskich.

Od słuchaczy jest wymagana znajomość następujących zagadnień:
podstawy rachunku prawdopodobieństwa, podstawy telekomunikacji oraz umiejętność programowania np. w języku C++.

Treść wykładu:

Wprowadzenie
 • Obszary zastosowania metod symulacyjnych w telekomunikacji
 • Rola badań symulacyjnych
 • Podstawowe dostępne pakiety symulacyjne
Podstawy tworzenia modeli symulacyjnych dla telekomunikacji
 • Symulacja zdarzeń
 • Podstawowe moduły symulacyjne
 • Tworzenie listy zdarzeń
Generowanie zdarzeń
 • Generatory liczb losowych
 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów prawdopodobieństw
Metody przeprowadzania eksperymentów symulacyjnych Analiza statystyczna wyników symulacji
 • Praktyczne zastosowanie rozkładu t-Studenta
 • Analiza wariancji
Modele symulacyjne dla prostych systemów masowej obsługi Modelowanie złożonych systemów telekomunikacyjnych
 • Modelowanie ruchu
 • Modelowanie technik sieciowych
Zasady modelowania w pakiecie symulacyjnym OPNET
Zasady modelowania w pakiecie symulacyjnym ns-2Metody symulacyjne w telekomunikacji