Strona główna sitemap Kontakt PW Elka IT 
Courses
 

Education is the best provision for old age.

Aristotle

Monitorowanie i pomiary w sieciach IP

Prowadzący:

  dr hab. inż. Andrzej Bęben

Termin wykładu:

 • czwartek, godz. 14.15-16.00
 • sala 17

Strona przedmiotu w systemie ERES

Wykłady:

Materiały nie są publicznie dostępne. Podaj hasło dostępu:

Streszczenie

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami monitorowania i realizacji pomiarów w sieciach teleinformatycznych, głównie dotyczących sieci IP.
Przedstawione zostaną aktualnie stosowane w sieci techniki pomiarowe (pasywne, aktywne i inne) związane z łączami transmisyjnymi, urządzeniami komutacyjnymi i nadzorowaniem jakości obsługi.
Ostatecznie, omówione zostaną metody pomiarowe wspierające wybrane funkcje sieci związane z sterowaniem ruchem (przyjmowaniem nowych wywołań, monitorowaniem ruchu), inżynierią ruchu; (pomiarobciążenia ruchem, macierzy ruchowych) oraz utrzymaniem sieci (detekcja anomalii, itp.).

Treść wykładu

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:
Wprowadzenie
 • Charakterystyka sieci IP
 • Rola systemu monitorowania i pomiarów
 • koncepcja SLA/SLS
 • metody zapewnienia jakości obsługi
 • stan normalizacji (IETF, ITU)
Metryki pomiarowe
 • Poziom pakietów
 • Poziom połączeń
 • Poziom użytkownika
Metody pomiarowe:
 • Pasywne
 • Aktywne
Analiza wyników pomiaru
 • Przedziały ufności
 • Testowanie hipotez
 • Prezentacja wyników
Podstawy testowania
 • Testowanie zgodności
 • Testowanie sprawności
 • Testowanie współpracy
Przygotowanie sieci testowej oraz przykładowe narzędzia pomiarowe Pomiary charakterystyk łączy transmisyjnych
 • Pomiary błędów transmisyjnych (modele błędów: niezależnych, Gilberta, Fritschmana-Swobody)
 • Pomiary opóźnień (delay, jitter, wander)
Pomiary i charakteryzacja ruchu
 • Pomiary wartości średniej i wariancji: (metody Expotential Moving Average, Moving Average)
 • Charakteryzacja ruchu (algorytm Token Bucket)
 • Klasyfikacja ruchu
Pomiary w sieciach wielousługowych
 • Straty pakietów
 • Opóźnienia
 • Prawdopodobieństwo blokadyMonitorowanie i pomiary w sieciach IP