Strona główna sitemap Kontakt PW Elka IT 
Courses
 

Education is the best provision for old age.

Aristotle

Analiza i Modelowanie Systemów Telekomunikacyjnych

Strona przedmiotu w systemie ERES

Treść wykładu

Wprowadzenie do e2e QoS
 • Na czym polega zapewnienie QoS w sieci
 • Metryki charakteryzujące QoS
 • Koncepcja usług sieciowych
Architektura DiffServ i zapewnienie QoS
 • Mechanizmy QoS
 • Architektura AQUILA i problemy realizacji
Architektura e2e EuQoS i zapewnienie QoS
 • Działanie sieci
 • Mechanizmy QoS
 • Architektura EuQoS i problemy realizacji
 • Analiza ruchu generowanego przez aplikacje
 • Modelowanie ruchu generowanego przez różne aplikacje
 • Metryki QoS
 • Deskryptory ruchu
 • Mechanizm Token Bucket i jego analiza
Analiza mechanizmów dla zapewnienia QoS - poziom pakietów
 • Mechanizmy PHB
 • Mechanizm RED
 • Algorytmy szeregowania pakietów (WFQ, PQ, PQ-WFQ, FIFO itd.)
Analiza mechanizmów dla zapewnienia QoS na poziomie wywołań
 • Algorytmy przyjmowania nowych połączeń dla schematów REM i RSM
Zapewnienia QoS w sieci AQUILA
 • Definicja klas usług
 • Charakteryzacja strumieni ruchu
 • Algorytmy przyjmowania nowych połączeń
 • Testowanie algorytmów
Zapewnienia QoS w sieci EuQoS
 • Definicja klas usług
 • Charakteryzacja strumieni
 • Algorytmy przyjmowania nowych połaczeń
 • Testowanie algorytmów

Analiza i Modelowanie Systemów Telekomunikacyjnych