Strona główna sitemap Kontakt PW Elka IT
Staff
 

The young man knows the rules, but the old man knows the exceptions.

Oliver Wendell Holmes

Dr inż. Piotr Wiśniewski
Dr inż. Piotr Wiśniewski

Dr inż. Piotr WiśniewskiDr inż. Piotr Wiśniewski
room: 331
phone: +48 22 234-7836
fax: +48 22 234-7564
e-mail:

Address: Institute of Telecommunications
Warsaw University of Technology
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warsaw, Poland

Piotr Wisniewski received MSc and PhD degrees in telecommunications from Warsaw University of Technology (WUT), in 2010 and 2018, respectively.

Selected Publications

2017

P. Wisniewski, J. Mongay Batalla, A. Beben, P. Krawiec, A. Chydzinski, "On optimizing adaptive algorithms based on rebuffering probability", ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications, Volume 13, Issue 3s, July 2017.

2016

J. Mongay Batalla, P. Krawiec, A. Beben, P. Wisniewski and A. Chydzinski, “Adaptive video streaming: rate and buffer on the track of minimum re-buffering”. IEEE Journal on Selected Areas in Communications,Volume: 34, Issue: 8, Aug. 2016.

A. Beben, P. Wisniewski, J. Mongay Batalla, P. Krawiec, “ABMA+ : lightweight and efficient algorithm for HTTP adaptive Streaming”, ACM Multimedia Systems 2016 (MMSys'16), Klagenfurt am Wörthersee, Austria.

A. Beben, P. Wisniewski, J. Mongay Batalla, P. Krawiec, „Metody adaptacyjnego strumieniowania wideo oparte na standardzie MPEG DASH”, Przeglad Telekomunikacyjny- Wiadomosci Telekomunikacyjne, SIGMA NOT, vol. LXXXIX, nr 8-9/2016, 2016, ss. 719-724.

2015

P. Wisniewski, A. Beben, J. Mongay Batalla, P. Krawiec, "On delimiting video rebuffering for stream switching adaptive applications", IEEE International Conference on Communications (ICC). London, UK. June 2015.

H. Tarasiuk, S. Hanczewski, A. Kaliszan, R. Szuman, L. Ogrodowczyk, I. Olszewski, M. Giertych, P. Wisniewski, „The IPv6 QoS System Implementation in Virtual Infrastructure”, Telecommunications System, Springer 2015, pp. DOI: 10.1007/s11235-015-9996-6.

W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Beben, M. Sosnowski, P. Krawiec, P. Wisniewski, "W kierunku Internetu przyszlosci: równolegle internety", Przeglad Telekomunikacyjny+Wiadomosci Telekomunikacyjne, Vol 2-3, 2015, ISSN 1230-3496, pp. 80-86.

Mariusz Gajewski, Konrad Sienkiewicz, Waldemar Latoszek, Piotr Wisniewski, Maciej Sosnowski, Michal Gartkiewicz, Piotr Krawiec, „System zarzadzania infrastruktura w PL-LAB2020”, Przeglad Telekomunikacyjny Wiadomosci Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015.

Bartosz Belter, Lukasz Lopatowski, Michal Giertych, Wojciech Burakowski, Halina Tarasiuk, Piotr Wisniewski, Patryk Schauer, Krzysztof Gierlowski, Dominik Samociuk „Rozlegle sieci badawcze dla testowania rozwiazan nowych generacji Internetu", Przeglad Telekomunikacyjny Wiadomosci Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015

Agnieszka Brachman, Dominik Samociuk, Patryk Schauer, Maciej Sosnowski, Piotr Wisniewski , „Laboratorium Internetu Rzeczy” Przeglad Telekomunikacyjny Wiadomosci Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015

Belter B., Lopatowski L., Giertych M., Ogrodowczyk L., Krawiec P., Sosnowski M., „W jaki sposób przeprowadzac eksperymenty w PL-LAB2020?” Przeglad Telekomunikacyjny Wiadomosci Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015

Artur Binczewski, Bartosz Belter, Lukasz Lopatowsk,i Michal Giertych, Lukasz Ogrodowczyk, Andrzej Chydzinski, Dominik Samociuk, Halina Tarasiuk, Maciej Sosnowski, Piotr Wisniewski „Laboratorium SDN” Przeglad Telekomunikacyjny Wiadomosci Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015

Artur Binczewski, Bartosz Belter, Lukasz Lopatowski, Michal Giertych, Wojciech Burakowski, Halina Tarasiuk, Andrzej Beben, Maciej Sosnowski, Piotr Krawiec, Janusz Granat, Piotr Wisniewski, Wojciech Szymak, Adam Grzech, Pawel Swiatek, Patryk Schauer, Józef Wozniak, Krzysztof Gierlowski, Wojciech Guminski, Krzysztof Nowicki, Andrzej Chydzinski, Blazej Adamczyk, Dominik Samociuk, Agnieszka Brachman „Infrastruktura PL-LAB2020” Przeglad Telekomunikacyjny Wiadomosci Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015

2014

A. Beben, P. Wisniewski, J. Mongay Batalla, G. Xilouris, "A Scalable and Flexible Packet Forwarding Method for Future Internet Networks", IEEE Globecom 2014, Austin (USA), December 2014, IEEE Computer Society, pp. 2027-2033

2013

A. J. Bęben, P. Wiśniewski, E. Kuśmierek, M. Kosiedowski, A. Stroiński, J. Jamroży, J. Mongay Batalla, P. Krawiec: Ocena efektywności i funkcjonalności sieci CAN dla zastosowań multimedialnych i medycznych, XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013, 4-6 września 2013, Gdańsk, Polska.

H. Tarasiuk, P. Wiśniewski, J. Rogowski, J. Granat, W. Szymak, W. Latoszek, Ł. Ogrodowczyk, I. Olszewski, R. Szuman, J. Gozdecki, K. Gierłowski, Równoległy Internet IPv6 QoS: realizacja systemu zarządzania i sygnalizacji, XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013, 4-6 września 2013, Gdańsk, Polska.

Krawiec Piotr, Bęben Andrzej, Wiśniewski Piotr, Jordi Mongay Batalla, Borzdyński Jakub, Gutkowski Jakub, Ostapowicz Piotr, Kozik Andrzej, Rudek Radosław: Realizacja sieci świadomej treści w oparciu o wirtualne zasoby Systemu IIP, książka "Inżynieria Internetu Przyszłości, część 2", pod redakcją Wojciecha Burakowskiego i Piotra Krawca, 2013, ISBN 978-83-7814-099-3

Białoń Paweł Marek, Bęben Andrzej, Wiśniewski Piotr [i in.]: Routing i wymiarowanie w sieciach świadomej treści, w: Inzynieria Internetu Przyszłości. Część 2 / Burakowski Wojciech, Krawiec Piotr (red.), 2013, Oficyna Wydawnicza PW, ISBN 978-83-7814-099-3, ss. 165-178

2012

Bęben Andrzej, Wiśniewski Piotr, Krawiec Piotr, Nowak Mateusz, Pecka Piotr, Mongay Batalla Jordi, Białoń Paweł Marek, Olender Paweł, Gutkowski Jakub, Belter Bartosz, Łopatowski Łukasz: "Content Aware Network Based on Virtual Infrastructure", w: Proceedings of 13th ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing / Hochin Teruhisa, Lee Roger ( red.), 2012, IEEE Computer Society, ISBN 978-0-7695-4761-9, ss. 643-648, DOI:10.1109/SNPD.2012.68

Chydziński Andrzej, Rawski Mariusz, Wiśniewski Piotr, Adamczyk Błażej, Olszewski Iwo, Szotkowski Piotr Wojciech, Chrost Łukasz, Tomaszewicz Paweł, Parniewicz Damian: "Virtualization Devices for Prototyping of Future Internet", w: Proceedings of 13th ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing / Hochin Teruhisa, Lee Roger ( red.), 2012, IEEE Computer Society, ISBN 978-0-7695-4761-9, ss. 672-678, DOI:10.1109/SNPD.2012.49

H. Tarasiuk, S. Hanczewski, A. Kaliszan, R. Szuman, Ł. Ogrodowczyk, I. Olszewski, M. Giertych, P. Wiśniewski, "A Proposal of the IPv6 QoS System Implementation in Virtual Infrastructure", Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium (NETWORKS), 2012 XVth International, 15-18 października 2012, Rzym, Włochy.

Rawski Mariusz, Wiśniewski Piotr, Fortuna Tomasz, Szotkowski Piotr Wojciech, Adamczyk Błażej, Parniewicz Damian, Tomaszewicz Paweł, Juszczyk Artur, Chrost Łukasz: Platforms enabling virtualization, w: Towards and Beyond Europe 2020 - the Significance of Future Internet for Regional Development. Future Internet Week Report, 2012, Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, ISBN 978-83-7789-111-7, ss. 137-150

Białoń Paweł Marek, Granat Janusz, Olender Paweł, Bęben Andrzej, Krawiec Piotr, Wiśniewski Piotr, Belter Bartosz, Gutkowski Jakub, Łopatowski Łukasz: Routing and dimensioning in a Content-Aware Network, w: Przegląd Telekomunikacyjny- Wiadomości Telekomunikacyjne, SIGMA NOT, vol. LXXXV, nr 8-9/2012, 2012, ss. 1503-1512

Wiśniewski Piotr, Tarasiuk Halina, Rawski Mariusz, Olszewski Iwo, Ogrodowczyk Łukasz, Hanczewski Sławomir, Kaliszan Adam, Brachman Agnieszka, Gierłowski Krzysztof: Implementacja warstwy danych i sterowania dla Równoległego Internetu IPv6 QoS, w: Przegląd Telekomunikacyjny- Wiadomości Telekomunikacyjne, SIGMA NOT, vol. LXXXV, nr 8-9/2012, 2012, ss. 1592-1602

Wiśniewski Piotr, Parniewicz Damian, Artur Juszczyk, Implementacja wirtualizacji dla systemu IIP na platformie EZappliance w: Przegląd Telekomunikacyjny- Wiadomości Telekomunikacyjne, SIGMA NOT, vol. LXXXV, nr 8-9/2012, 2012.

Krawiec Piotr, Bęben Andrzej, Wiśniewski Piotr, Mongay Batalla Jordi, Borzydyński Jakub, Gutkowski Jakub, Ostapowicz Piotr, Kozik Andrzej, Rudek Radosław: Implementacja sieci świadomej treści w Systemie IIP, w: Przegląd Telekomunikacyjny- Wiadomości Telekomunikacyjne, SIGMA NOT, vol. LXXXV, nr 8-9/2012, 2012, ss. 1469-1480

2011

Mongay Batalla Jordi, Burakowski Wojciech, Krawiec Piotr, Śliwiński Jarosław Marcin, Wiśniewski Piotr [i in.]: Why is IPv6 Deployment Important for the Internet Evolution?, w: Journal of Telecommunications and Information Technology

P. Zwierko, H. Tarasiuk, M. Rawski, P. Wiśniewski, D. Parniewicz, A. Juszczyk, B. Adamczyk, A. Kaliszan "Platformy wirtualizacji dla Systemu IIP", KSTiT'2011 Przegląd Telekomunikacyjny, nr. 8-9, 2011, ISSN 1230-3496

W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bęben, W. Góralski i P. Wiśniewski "Idealne urządzenie umożliwiające wirtualizację infrastruktury sieciowej w Systemie IIP", KSTiT'2011 Przegląd Telekomunikacyjny, nr. 8-9, 2011, ISSN 1230-3496

G. Danilewicz, M. Żal, W. Burakowski, A. Bęben, P. Wiśniewski, M. Mycek, H. Gut, J. Mongay Batalla, M. Stróżyk, M. Głowiak, B. Idzikowski, P. Ostapowicz, K. Wajda, "Koncepcja Internetu opartego na komutacji strumieni danych dla Systemu IIP", KSTiT'2011 Przegląd Telekomunikacyjny, nr. 8-9, 2011, ISSN 1230-3496

2010

P. Wiśniewski, P. Krawiec, "Scenarios for Virtual QoS Link implementation in IP networks", In Proc. of the Sixth International Working Conference on Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks HET-NETs 2010, January 14th - 16th, 2010, Zakopane, Poland, ISBN 978-83-926054-4-7, pp. 181-194

A. Binczewski, B. Gajda, W. Proczyk, R. Szukan, W. Burakowski, J. Śliwiński, P. Krawiec, P. Wiśniewski, J. Mongay Batalla, K. Sienkiewicz, M. Gajewski, A. Grzech, J. Kwiatkowski, K. Chudzik, J. Woźniak, K. Nowicki, T. Mrugalski, J. Światowiak, "Dlaczego wdrożenie protokołu IPv6 jest ważne dla rozwoju Internetu?", Przegląd Telekomunikacyjny, nr. 8-9, 2010, ISSN 1230-3496 (KSTiT'2010)

Wiśniewski Piotr, Góralski Witold, Gut-Mostowy Henryk, Latoszek Waldemar, Śliwiński Jarosław Marcin, Bęben Andrzej, Burakowski Wojciech, Dalecki Tomasz, Arabas Piotr, Dymarski Przemysław: System IP QoS - sieć labolatoryjna i narzędzia pomiarowe, w: Usługi i sieci teleinformatyczne nastepnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe , 2010, Instytut Łączności

AAI Team