Strona główna sitemap Kontakt PW Elka IT
Staff
 

The young man knows the rules, but the old man knows the exceptions.

Oliver Wendell Holmes

Mgr inż. Maciej Sosnowski
M. Sc. Maciej Sosnowski

M. Sc. Maciej SosnowskiM. Sc. Maciej Sosnowski
room: 331
phone: +48 22 234-7836
fax: +48 22 234-7564
e-mail:

Address: Institute of Telecommunications
Warsaw University of Technology
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warsaw, Poland

Maciej Sosnowski was born in Płock, Poland in 1988. He received M.Sc. degree in telecommunications at Warsaw University of Technology in 2012. Since 2012 he has been Ph.D student.

Selected Publications

2017

W. Burakowski and M. Sosnowski, "On cycle based schedulers with time alternating priorities", 27th International Telecommunication Networks and Applications Conference (ITNAC), Melbourne, Australia, 2017, pp. 1-6. doi: 10.1109/ATNAC.2017.8215377

W. Burakowski, A. Bęben, G. Hasslinger, A. Kertesz, S. Latre, T. Pflanzner, P. G. Poullie, M. Sosnowski, B. Spinnewyn, B. Stiller, “Traffic Management for Cloud Federation”, Chapter in COST ACROSS BOOK: Autonomous Control for a Reliable Internet of Services: Methods, Models, Approaches, Techniques, Algorithms and Tools, 2017

M. Sosnowski, W. Burakowski, „Synchronizacja łączy wirtualnych zarządzanych metodą szeregowania opartą na cyklu”, Przegląd Telekomunikacyjny+Wiadomości Telekomunikacyjne, Vol 8-9, 2017, ISSN 2449-7487, pp. 969-973, DOI:10.15199/59.2017.8-9.69

P. Krawiec, M. Sosnowski, J. M. Batalla, et al. „DASCo: dynamic adaptive streaming over CoAP”, Multimed Tools Appl (2017), Springer International Publishing. doi:10.1007/s11042-017-4854-z

P. Krawiec, M. Sosnowski, J. M. Batalla, C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, E. Pallis, "Survey on Technologies for Enabling Real-Time Communication in the Web of Things", Chapter in Beyond the Internet of Things: Everything Interconnected, J. Mongay Batalla et al. (eds.), pp. 323-339, Springer International Publishing, 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-50758-3_13

2015

A. Binczewski, B. Belter, Ł. Łopatowski, M. Giertych, W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bęben, M. Sosnowski, P. Krawiec, J. Granat, P. Wiśniewski, W. Szymak, A. Grzech, P. Świątek, P. Schauer, R. Adamkiewicz, J. Woźniak, K. Gierłowski, W. Gumiński, K. Nowicki, A. Chydziński, B. Adamczyk, D. Samociuk, A. Brachman, "Infrastruktura PL-LAB2020", Przegląd Telekomunikacyjny+Wiadomości Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015, ISSN 2449-7487, pp. 1399-1404, DOI:10.15199/59.2015.12.2

A. Binczewski, B. Belter, Ł. Łopatowski, M. Giertych, Ł. Ogrodowczyk, A. Chydziński, D. Samociuk, H. Tarasiuk, M. Sosnowski, P. Wiśniewski, "Laboratorium SDN", Przegląd Telekomunikacyjny+Wiadomości Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015, ISSN 2449-7487, pp. 1409-1412, DOI:10.15199/59.2015.12.4

A. Brachman, D. Samociuk, M. Sosnowski, P. Schauer, P. Wiśniewski, "Laboratorium Internetu Rzeczy", Przegląd Telekomunikacyjny+Wiadomości Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015, ISSN 2449-7487, pp. 1413-1418, DOI:10.15199/59.2015.12.5

B. Belter, Ł. Łopatowski, M. Giertych, Ł. Ogrodowczyk, P. Krawiec, M. Sosnowski, P. Wiśniewski, W. Gumiński, "W jaki sposób przeprowadzać eksperymenty w PL-LAB2020", Przegląd Telekomunikacyjny+Wiadomości Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015, ISSN 2449-7487, pp. 1434-1439, DOI:10.15199/59.2015.12.9

W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bęben, M. Sosnowski, P. Krawiec, P. Wiśniewski, "W kierunku Internetu przyszłości: równoległe internety", Przegląd Telekomunikacyjny+Wiadomości Telekomunikacyjne, Vol 2-3, 2015, ISSN 1230-3496, pp. 80-86.LINK

2014

M. Sosnowski, "Przybliżona metoda wyznaczania długości bufora w systemie z wakacjami z napływem Poissona i stałym czasem obsługi", KSTiT 2014, 3-5 Września, 2014, Poznań / Przegląd telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 2014, nr 8-9, t. CD-ROM, s. 1021-1029

2013

M. Sosnowski, W. Burakowski, "Analysis of the System with Vacations Under Poissonian Input Stream and Constant Service Times", Journal of Telecommunications and information technology 3/2013

2012

M. Sosnowski, W. Burakowski, "Evaluation of mean waiting time in the system with vacations", Student Poster Session, 24th International Teletraffic Congress (ITC 24), September 4-7, 2012, Krakow, Poland

M. Sosnowski, W. Burakowski, "Analysis of the system with vacations under Poissonian input stream and constant service times", 17th Polish Teletraffic Symposium, December 6-7, 2012, Zakopane, Poland


AAI Team